parallax background


Wordt uw pensioen gekort?

Ondanks pensioenakkoord nog steeds dreiging van korting op pensioenen.


Korten op pensioen

Pensioen korten? In Nederland? Wij hebben toch zo'n goed pensioenstelsel? Dat klopt. Ons pensioenstelsel is in 2018 zelfs nog tot de beste in de wereld uitgeroepen (Global Pension Index van Mercer). Helaas komt een korting op heel veel pensioenen toch steeds dichterbij. De lage rente speelt hierbij een grote rol. Zelfs nu de regels door het pensioenakkoord zijn versoepeld kunnen kortingen bij sommige fondsen niet worden uitgesloten.
In deze blog houden wij de stand van zaken rondom pensioenkortingen nauwlettend in de gaten. Daarbij ontkomen we helaas niet aan lastige begrippen als dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad, maar die leggen we graag aan u uit.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in augustus was 98%. Dit is dus lager dan de kritieke grens van 100%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) is van belang voor kortingen en indexatie. Deze is gedaald naar 105%. Dit is hoger dan het wettelijke vereiste minimum, maar een aantal fondsen zit hier nog onder. Mogelijke kortingen per jaareinde 2019 en 2020 worden voor enkele pensioenfondsen zelfs ondanks het pensioenakkoord een steeds meer realistisch scenario..

Wanneer moet een pensioenfonds korten?

Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad onder 104,3% moesten korten als zij niet binnen 5 achtereenvolgende jaren alsnog de minimale beleidsdekkingsgraad bereiken. In het pensioenakkoord is dit percentage verlaagd naar 100%. Hierdoor wordt de kans op een verlaging kleiner.

Dreiging pensioenkortingen in 2020 en 2021

Heeft een pensioenfondsen na vijf achtereenvolgende jaren nog niet de minimale beleidsdekkingsgraad bereikt? Dan moet een zodanige korting van de pensioenen worden doorgevoerd dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren. Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,3% kunnen hier in 2020 of 2021 mee te maken krijgen.

Verlagen (of korten) van pensioenen

Voor het pensioenakkoord stonden bijna 60% van alle pensioenaanspraken uit bij een van de 44 pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum voldeed.
Na het pensioenakkoord zijn er nog steeds fondsen die in de gevarenzone zitten. Dit geldt vooral voor de metaalsector (pensioenfondsen PME en PMT). Korting wordt voor deze fondsen een steeds realistischer scenario. Ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW hebben veel moeite om kortingen af te wenden. Zij hebben echter wel meer tijd om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u