Uw belang is in goede handen

Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. De leden van Adfiz hebben samen ruim 1600 vestigingen in Nederland. Financieel adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn actief in verzekeringen, pensioenen en/of financiële planning, zijn professioneel en deskundig, zoeken naar constante verbetering en die hechten aan maatschappelijke waardering voor hun werk.

Drie op de vier huishoudens en nagenoeg iedere Nederlandse onderneming heeft één of meer verzekeringen afgesloten via een intermediair. Bij elkaar gaat € 40 miljard premie via het intermediair, dat is meer dan de helft van alle schade-, leven- en zorgpremies in Nederland. De leden van Adfiz bieden samen werk aan 15.000 mensen en bedienen zo’n 7 miljoen relaties. Het marktaandeel van de Adfiz-leden in de intermediaire distributie is ongeveer 50%.

Kwaliteit

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Bron: website Adfiz: Adviseur in Financiële Zekerheid


Adfiz: Adviseur in Financiële Zekerheid
Contact gegevens:
T: 033 46 43 464
E: info@adfiz.nl

Postadres:
Postbus 235
3800 AE Amersfoort

Bezoekadres:
Stadsring 201
3817 BA Amersfoort

Website:
www.adfiz.nl